Specialisté se kterými spolupracujeme

Specialisté se kterými spolupracujeme:

Bude aktualizováno !!!

alergologie:
MUDr. Kovaříková Praha 4, Krčská 1079 tel. 241444118
MUDr. Kredbová Praha 4, Vídeňská 800 tel. 261083302
MUDr. Kynčlová Praha 4, Antala Staška 80 tel. 261261982
MUDr Říhová Praha 4, Soukalova 3355
MUDr. Špičáková Praha 4, Antala Staška 80 tel. 261261982
MUDr. Maryšková Praha 4, Soukalova 3355

diabetologie:

MUDr. Imramovská Praha 2, Ke Karlovu 2 tel. 224967741

endokrinologie

MUDr. Novodvorská Praha 4, Antala Staška 80 tel. 261006395
MUDr. Obrová Praha 4, Antala Staška80 tel. 261006296

gynekologie:

MUDr. Dočkalová Praha 4, Antala Staška 80 tel. 261006221, 278
MUDr. Hynková Praha 2, Krkonošská tel. 222726184
MUDr. Piková Praha 4, Želetavská 5 tel. 241485974
MUDr. Skřenková Praha 2, Ke Karlovu 2 tel. 224967040

gastroenterologie:

MUDr. M. Adamcová Praha 2, Ke Karlovu 2 tel. 224967801
prim.MUDr. Frühauf Praha 2, Ke Karlovu 2 tel. 224967801
MUDr. Petráň Praha 4, Antala Staška 80 tel. 261006310
MUDr. D. Tůmová Praha 4, Roškotova 1717/2 tel. 261105415

hematologie:

MUDr. Polanecká Praha 4, Vídeňská 800, pav.G tel. 261083396

chirurgie:

MUDr. Němec Praha 4, Zárubova 497 tel. 241717200
MUDr. Povolný Praha 4, Antala Staška 80 tel. 261006284
MUDr. Vrabcová Praha 4, Vídeňská 800,FTN tel. 261081111

Infekční odd.FTN, ambulance:

MUDr. Šimková Praha 4, FTN, pavilon K2 tel. 261082346

kalmetizace, tbc:

kartotéka Praha 4, Antala Staška 80 tel. 261006425, 426

kardiologie:

MUDr. First Praha 4, Antala Staška 80 tel. 261006390
MUDr. Komínová Praha 2, Ke Karlovu 2 tel. 224967809
MUDr. Nováková Praha 4, Antala Staška 80 tel. 261006390
doc. MUDr. Urbanová Praha 2, Ke Karlovu 2 tel. 224967809

kožní:

MUDr. Polášková Praha 2, Karlovo nám. 32 tel. 224966538
MUDr. Fajkošová Praha 4, Rakovského
laktační liga:
MUDr. Mydlilová Praha 4, FTN, pavilon U tel. 261082424

logopedie:

Foniatrická klinika VFN Praha 2, Žitná 24 tel. 224964915
Dr. Kopicová Praha 4, Durychova 720 tel. 241716317
Dr. Michaličková Praha 4, Antala Staška 80 tel. 261006306

efrologie:

MUDr. Kolský Praha 4, Vídeňská 800 tel. 261083399
MUDr .Langer Praha 2, Ke Karlovu 2 tel. 224967776-8

neurologie:

MUDr. Buršíková Praha 4, Antala Staška 80 tel. 261006394
MUDr. Korsová Praha 4, Antala Staška 80 tel. 261006684, 685
MUDr. Tymichová Praha 12, Soukalova 3355 tel. 241761136

oční:

MUDr. Brožová Praha 4, Antala Staška 80 tel. 261006391

ortopedie:

ortopedie Benešov,  pavilon CH, 1. patro tel. 317 756 214 ortopedie@hospital-bn.cz
MUDr. Babánek Praha 4, Zárubova 497 tel. 241712472
MUDr. Kykalová Praha 4, Antala Staška 80 tel. 261261982
MUDr. Mundil Praha 4, Roškotova 1717 tel. 234105278

pneumologie /plicní/, tbc.
prof. MUDr.Křepela CSc Praha 4, Vídeňská 800 tel. 261082237
MUDr. Pohl Praha 4, Vídeňská 800 tel. 261082237
MUDr. Koťátko Praha 2, Ke Karlovu 2 tel. 224967777
MUDr. Šejdová Praha 4, Antala Staška 80 tel. 261006608
MUDr. Turzíková Praha 8, FN Bulovka tel. 266082339

pedagogicko psychol. poradna pro Prahu 4:

Praha 4, Barunčina

poradna pro poruchy příjmu potravy

MUDr. Jitka Bělorová Praha 2, Ke Karlovu 2 tel. 224967777

psychiatrie:

MUDr. Čeháková Praha 4, Táborská 59 tel. 241740888
MUDr. Růžičková Praha l, Opatovská l3 tel. 224917141
psychiatrické odd. FTN Praha 4, Vídeňská 800 tel. 261082262

psychologie:

Dr. Bučková Praha 4, Antala Staška 80 tel. 261006301
Dr. Fiedler Praha 4, Antala Staška 80 tel. 261006302
MUDr. Krejčířová Praha 4,Vídeňská 800 tel. 261083436
Dr. Plášil Praha 4, Boškovská tel. 272770529

riziková poradna pro nedonošené a perinatálně ohrožené kojence:

MUDr. D. Marková Praha 2, Ke Karlovu 2 tel. 224967776-8

metabolická a riziková ambulance:

doc.MUDr. H. Houšťková,CSc Praha 4, Vídeňská 800 tel. 261083396
MUDr. V. Malinová Praha 2, Ke Karlovu 2 tel. 224967795

rehabilitace:

Centrum léčebné RHC Praha 4, Horáčkova 1096/3 tel. 241731501

Ordinační hodiny jednotlivých specialistů jsou k dispozici na www:

www.centromed.cz
Poliklinika , Praha 4,Antala Staška 80, , tel. 261006111

www.vfn.cz
Klinika dětí a dorostu l. lék. fakulty a VFN, Praha 2, Ke Karlovu 2, tel. ambulance 224967776-8

www.ftn.cz
Dětská klinika Thomayerovy nemocnice IPVZ, Praha 4, Vídeňská 800, tel. ambulance 261083396

www.fnmotol.cz
Dětská klinika FN Motol, Praha 5, V Úvalu 84,. tel. 224431111