Ceník služeb platný od 1. září 2020

 
Potvrzení o zdravotním stavu  
Posudek o zdravotní způsobilosti (do 15 dnů)    200 Kč
Přednostní vystavení „Posudku“ do 3 dnů na žádost rodičů (nelze vyžadovat na počkání) 500 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu na vlastní žádost 200 Kč
Přihlášky pro mateřskou školku a jesle 200 Kč
Celková zdravotní prohlídka  
prohlídka na řidičský průkaz 400 Kč
vstupní prohlídka do zaměstnání 400 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace  
výpis ze zdravotní dokumentace pro pojistné události 300 Kč
výpis ze zdravostní dokumentace pro potřeby soudu 300 Kč
výpis na vlastní žádost - dle rozsahu výpisu, min. 200 Kč
Aplikace očkovací látky (nepovinná očkování)  
Aplikace očkovací látky injekční 270 Kč
Aplikace očkovací látky perorální 180 Kč
Ostatní výkony  
vystavení zdravotního průkazu 200 Kč
vystavení duplikátu očkovacího průkazu 100 Kč
nastřelení náušnic vč. 1 páru náušnic (dle vlastního výběru) 400 Kč
vyšetření CRP na vlastní žádost 220 Kč
vyšetření Strep A diagnostika antigenu Streptokoka A na vlastní žádost 240 Kč

MUDr. Ivana Borejová

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost