Preventivní prohlídky

Systém z pojištění hrazených preventivních prohlídek v ČR k 1.1.2005

1.Vstupní prohlídka do 48 hod po propuštění novorozence z nemocnice
2.Prohlídka ve 14-ti dnech věku
3.Prohlídka v šesti týdnech věku
4.Prohlídka ve třech měsících věku
5.Prohlídka ve čtyřech až pěti měsících věku
6.Prohlídka v šesti měsících věku
7.Prohlídka v osmi měsících věku
8.Prohlídka v deseti měsících věku
9.Prohlídka v 1 roce věku
10.Prohlídka v 18 měsících věku
11.Prohlídka ve 3 letech
12.Prohlídka v 5 ti letech
13.Prohlídka v 7-mi letech
14.Prohlídka v 9-ti letech
15.Prohlídka v 11-ti letech
16.Prohlídka ve 13-ti letech
17.Prohlídka v 15-ti letech
18.Prohlídka v 17-ti letech
19.Výstupní prohlídka v 19-ti letech

Preventivní prohlídky dle pozvání a možnost individuální domluvy.

V době ordinačních hodin volejte na pevné tel.číslo: 241 047 411
Mimo tyto hodiny můžete využít i mobilní telefon: 720 671 148 (8 - 19 hod), event. poslat mail na adresu: ivana.borejova@seznam.cz.